A A A

"Lepsze jutro" dla DPS w Mielcu

15.10.2020 Kategoria: Informacje


logo.png

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał granty finansowe dla 43 Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w ramach projektu "Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (działania 2.8 - rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - POWER).

Powiat mielecki decyzją Zarządu Województwa otrzymał na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu – kwotę 783063 zł. Jest to jeden z większych grantów przyznanych w ramach tego działania. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Władysław Ortyl i starosta mielecki Stanisław Lonczak. Symboliczny czek ze wspomnianą kwotą marszałek przekazał na ręce dyrektorki mieleckiego DPS-u Renaty Lazur. Mielecka placówka już przez dokładnie 20 lat świadczy profesjonalną, całodobową opiekę dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie. Aktualnie pod opieką DPS-u jest 155 pensjonariuszy, przy których zatrudnionych jest 86 pracowników.

- Mielecki Dom Pomocy Społecznej jest jedną z większych tego typu placówek w województwie podkarpackim. Potrzeby tu są ogromne, dlatego otrzymał pokaźną kwotę do zagospodarowania czyli prawie 680 tysiące złotych. Pomoc, którą przygotowaliśmy jest dedykowana do wszystkich DPS-ów w województwie bez względu na to czy są to publiczne czy prywatne placówki. Łączna kwota przeznaczona na granty to 24 miliony złotych - powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Wybrane formy wsparcia przez DPS w Mielcu to:
- dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników już zatrudnionych, bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w ramach DPS, z wyłączeniem personelu medycznego oraz personelu administracyjnego (środki przeznaczone na tą formę wsparcia to 238 825,00 zł).

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników DPS oraz jego mieszkańców (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, termometry, itp.). (132 550,00 zł).

- sprzęt i wyposażenie związane z walką z COVID-19 m.in. sprzęt do dezynfekcji powierzchni (ozonatory, dekontaminatory, itp.) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, łóżka składane wraz z materacami, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, itp. (72 900,00 zł).

- sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek: łóżka, ssaki, koncentratory tlenu, stojaki na kroplówki, pościel jednorazowa, naczynia higieniczne, itp. (89 864,00 zł).

- zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19. (140 000,00 zł).

Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył w ramach realizowanego projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską dla 43 domów pomocy społecznej kwotę 18 348 049,86 zł. Kolejne wnioski o pomoc finansową dla DPS są w trakcie oceny i będą kierowane do zatwierdzenia przez Zarząd. Dzięki środkom przekazanym przez Województwo Podkarpackie łącznie 51 Domów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim otrzyma granty na zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego mieszkańców oraz pracowników placówek. Łącznie na wsparcie DPS z terenu województwa zaplanowana jest kwota prawie 24 mln złotych.