A A A

Spotkanie z Policją

10.11.2023 Kategoria: Informacje


Spotkanie z Policją

W ramach akcji prewencyjnej “Bezpieczny Senior” mieszkańców DPS w Mielcu odwiedzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, aby przypomnieć oraz wzmocnić czujność podopiecznych, by nie stali się ofiarą przestępców działających metodą ,,na wnuczka, czy ,,na policjanta’’. Zwrócili uwagę na to, że podawanie się za krewnych, funkcjonariuszy policji czy pracowników różnych instytucji to najczęściej stosowana metoda oszustów. Policjantki zaprezentowały projekcję multimedialną, w której jasno i czytelnie pokazane zostały omawiane zagadnienia. Funkcjonariuszki rozmawiały na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pouczyły o zagrożeniach na drodze, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię oraz poruszania się po chodnikach i ścieżkach rowerowych. Mieszkańcy zadawali policjantkom pytania dotyczące bezpieczeństwa osobistego. Funkcjonariuszki uczuliły ich na chronienie rzeczy osobistych zwłaszcza podczas spacerów czy wyjazdów. Na zakończenie spotkania Panie przypomniały o przepisach nakładających obowiązek używania przez pieszych elementów odblaskowych i każdemu uczestnikowi spotkania wręczyły odblaski. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze pozostawiając w świadomości seniorów wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa. Bardzo dziękujemy.

Galeria zdjęć